Dinler Hotels olarak bilgilerinizi sizinle sağlıklı bir iletişim kurmak, işlemlerinizi gerçekleştirebilmek ve hizmetlerimizle en iyi deneyimleri size aktarabilmek için topluyor ve de işliyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince kişisel verilerin elde edilmesi sırasında; Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi verilmesi ile ilgili aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhasına yönelik oluşturduğumuz politikalarımıza da bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Misafir Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.                                                                                                          
Çalışan Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.
Tedarikçi – İş Ortağı Aydınlatma Metni için tıklayınız.
Kişisel Verilerinin İşlenmesi Ve Korunması Politikası için lütfen tıklayınız.
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası için tıklayınız.

Ayrıca; özel hayatların gizliliğine duyduğumuz saygıya istinaden kişisel verilerin kullanımında, temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, güvenlik kameraları hakkında da detaylı bilgiyi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.
Misafir Kamera Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.
Çalışan Kamera Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.
Tedarikçi Kamera Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

Veri sahibi olarak bize başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.